sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Hạnh
GĐ.Kinh doanh
0917 806 877 - 028-35074657

Sản phẩm

VẢI LÓT 50D
VẢI LÓT 50D
VẢI LÓT  75D
VẢI LÓT 75D
VẢI THUN INTERLOCK 110G
VẢI THUN INTERLOCK 110G
VẢI THUN INTERLOCK 120G
VẢI THUN INTERLOCK 120G
VẢI LÓT VÁY ĐẦM
VẢI LÓT VÁY ĐẦM
VẢI THUN INTERLOCK 130G
VẢI THUN INTERLOCK 130G
VẢI THUN INTERLOCK LỤA 160G
VẢI THUN INTERLOCK LỤA 160G
VẢI THUN INTERLOCK 90G
VẢI THUN INTERLOCK 90G
VẢI TRICOT - VS.T90
VẢI TRICOT - VS.T90
VẢI TRICOT VS.T130
VẢI TRICOT VS.T130
VẢI TRICOT VS.T90
VẢI TRICOT VS.T90
VẢI TRICOT - VS.T95
VẢI TRICOT - VS.T95
VẢI TRICOT (CÀO LÔNG) VS.T195
VẢI TRICOT (CÀO LÔNG) VS.T195
VẢI TRICOT(CÀO LÔNG) VS.T130
VẢI TRICOT(CÀO LÔNG) VS.T130
Vải lưới POLYESTER VS.L11
Vải lưới POLYESTER VS.L11
VAI LUOI POLYESTER-VS.L03.
VAI LUOI POLYESTER-VS.L03.
Vải lưới VS-L05B ( KHẨU TRANG)
Vải lưới VS-L05B ( KHẨU TRANG)
VẢI LƯỚI POLYESTER -VS.L02
VẢI LƯỚI POLYESTER -VS.L02
Vải áo bảo hộ lao động VS.L11
Vải áo bảo hộ lao động VS.L11
Thun mè 64 - VS.M64
Thun mè 64 - VS.M64
VẢI LƯỚI POLYESTER -VS.L02
VẢI LƯỚI POLYESTER -VS.L02
VẢI KATE
VẢI KATE
VẢI KATE ÁO SƠ MI
VẢI KATE ÁO SƠ MI
VẢI KATE COTTON
VẢI KATE COTTON
VẢI KATE TC83/17
VẢI KATE TC83/17
VẢI KATE TC65/35
VẢI KATE TC65/35
VẢI POLY TAFFETA 210T
VẢI POLY TAFFETA 210T
VẢI POLYTAFFETA 170T
VẢI POLYTAFFETA 170T
VẢI POLYTAFFETA 190T
VẢI POLYTAFFETA 190T
VẢI POLYTAFFETA 230T
VẢI POLYTAFFETA 230T
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI CHIFFON
VẢI CHIFFON
VẢI CHIFFON
VẢI CHIFFON
VẢI CÁC LOẠI CHO TÚI XÁCH, GIÀY, ÉP MOUSE
VẢI CÁC LOẠI CHO TÚI XÁCH, GIÀY, ÉP MOUS...
VẢI LƯỚI ( Hồ cứng)VS.L02
VẢI LƯỚI ( Hồ cứng)VS.L02
VẢI POLYTAFFETA 190T
VẢI POLYTAFFETA 190T
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI THUN INTERLOCK 120G
VẢI THUN INTERLOCK 120G
VẢI LÓT 50D
VẢI LÓT 50D
Thun mè 72 - VS.M72
Thun mè 72 - VS.M72
LƯỚI VSL02B
LƯỚI VSL02B
VẢI RAYON SPANDEX
VẢI RAYON SPANDEX
VẢI TÚI GIẶT VSL02
VẢI TÚI GIẶT VSL02
Vai cotton spandex
Vai cotton spandex
Vai cotton spandex
Vai cotton spandex
Vải Thun Mè tổ ông - VS.M120
Vải Thun Mè tổ ông - VS.M120
VẢI THUN CVC 60/40
VẢI THUN CVC 60/40
VẢI CVC
VẢI CVC
VẢI TC 65/35
VẢI TC 65/35
VẢI SINGLE PE
VẢI SINGLE PE
VẢI POLYSATIN
VẢI POLYSATIN
VẢI TÚI GIẶT
VẢI TÚI GIẶT
Cotton 95%, 5% spandex
Cotton 95%, 5% spandex