Chia sẻ lên:
Lưới bọc niệm

Lưới bọc niệm

Nơi sản xuất:
SX VIỆTNAM

Mô tả chi tiết

Ten hang hoa : Vai luoi polyster

Thanh phan: 100% polyster

Ma hang : VS.L170

Kho vai : 230cm.

Trong luong : 170g/m2 (+-5%)

Cong dung : Boc niem, lot ao, lot tui xach...

San xuat : Tai Viet Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Lưới bọc niệm
Lưới bọc niệm
VẢI LƯỚI BAO NỆM GIƯỜNG
VẢI LƯỚI BAO NỆM GIƯỜNG
Vải bọc niệm các loai
Vải bọc niệm các loai
VẢI TÚI GIẶT VSL02
VẢI TÚI GIẶT VSL02
VẢI TÚI GIẶT VSL03
VẢI TÚI GIẶT VSL03
VẢI TÚI GIẶT
VẢI TÚI GIẶT