Chia sẻ lên:
Vải tricot các loai

Vải tricot các loai

Nơi sản xuất:
SX VIỆTNAM

Mô tả chi tiết

 - Ten sP : Vai tricot

- Ma hang : VS .T90

- Thanh phan : 100% polyester

- Trong luong : 90g,130, 140,165,180,215,230g/m2... (+-5%)

- Kho vai : 160cm

- Cong dung : May mac, vai lot,...

- San xuat : Tai Viet Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
VẢI TRICOT VS.T130
VẢI TRICOT VS.T130
VẢI TRICOT VS.T90
VẢI TRICOT VS.T90
VẢI TRICOT - VS.T90
VẢI TRICOT - VS.T90
VẢI TRICOT - VS.T95
VẢI TRICOT - VS.T95
VẢI TRICOT VS.T165
VẢI TRICOT VS.T165
VẢI TRICOT ( CỨNG)VS-T95
VẢI TRICOT ( CỨNG)VS-T95
VẢI TRICOT(cào) VS.T95
VẢI TRICOT(cào) VS.T95
VẢI TRICOT (CÀO LÔNG) VS.T95
VẢI TRICOT (CÀO LÔNG) VS.T95
VẢI TRICOT CÀO VS.T180
VẢI TRICOT CÀO VS.T180
VẢI TRICOT(CÀO LÔNG) VS.T130
VẢI TRICOT(CÀO LÔNG) VS.T130
Vải tricot
Vải tricot
Vải tricot các loai
Vải tricot các loai